Зелени политики

Медицински университет-Пловдив е екологично отговорна институция, прилагайки политики и инициативи за трансформация в „зелена“ организация.

Университетът се стреми да допринася за адаптацията към промените в климата и създаването на зелена и устойчива среда на живот, труд и медицинско обслужване, чрез разработване на база за научни изследвания и знания, развиване на професионален капацитет и про-екологично поведение у служителите и студентите и повишаване на обществената осведоменост по темата.