Контакти

Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн

Катедра по хигиена,
Факултет по обществено здраве
и
Ръководител на научна група „Здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда“,
Програмата за стратегически научни изследвания и иновации за развитие (ПСНИИР) на МУ-Пловдив

Email: [email protected]