Зелени инициативи в МУ-Пловдив

Мерки за ограничаване употребата на хартия

  • Ръководството на МУ-Пловдив създаде предпоставка за значително намаляване на хартиения документооборот чрез въвеждането на електронна Деловодната система за документооборот в МУ-Пловдив.
  • Подаването на документи в кандидатстудентската кампания на МУ-Пловдив се осъществява електронно.
  • Част от аудиториите в МУ-Пловдив са оборудвани с компютърни устройства, позволяващи провеждането на тестово изпитване в електронна среда.
  • Годишните отчети за научно-изследователската и проекта дейност на членовете на академичния състав се осъществяват през електронна платформа.