Златен юбилей във Факултета по дентална медицина – Пловдив

С Пети научен конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ Факултетът по дентална медицина на МУ-Пловдив отбеляза 50 години от основаването на катедрите по Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия. В събитието, продължило три дни, се включиха над 650 участници присъствено и онлайн.

Сред официалните гости на откриването бяха проф. д-р Росен Коларов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Данаил Арабаджов – главен експерт в Дирекция „Здравеопазване“ към Община Пловдив, д-р Борислав Миланов – главен секретар на УС на Българския зъболекарски съюз, доц. Елица Деливерска – заместник-ректор по следдипломно обучение на МУ-София, проф. Божидар Йорданов – декан на ФДМ към МУ-София, д-р Мария Чотова – зам.-председател на РК на Българска асоциация на зъботехниците – Пловдив.

От страна на академичното ръководство на МУ-Пловдив присъстваха зам.-ректорите проф. д-р Ани Белчева и проф. д-р Диляна Вичева и проф. Пламен Загорчев, декан на Фармацевтичния факултет.

Конгресът беше открит от декана на ФДМ доц. д-р Веселина Кондева и председателят на Районната колегия на БЗС-Пловдив д-р Трифон Антонов, като представители на двете институции, традиционни организатори на конгреса „Наука и практика – ръка за ръка“.

„За пета поредна година се срещнат младостта и опита, науката и практиката, за да вървят ръка за ръка. Животът ни изправи пред трудности през последните години. Първите две издания проведохме присъствено, преминахме през два конгреса във виртуална среда, а настоящото издание е в хибриден формат. Но не се отказахме, защото твърдо вярвахме, че продължаващото обучение е професионална съдба за лекарите по дентална медицина. Надявам се, че всички Вие ще излезете обогатени след участието си в конгреса“, каза в приветственото си слово доц. Кондева.

„Днешното събитие е още едно доказателство за неразривната връзка между науката и практиката. Немалкият брой курсове на Центъра за продължаващо обучение в денталната медицина „ПОДЕМ“, които са част от програмата на конгреса, привлякоха дентални лекари не само от Пловдив, но и от много други региони в страната. Внушителен е броят на регистрираните участници на място и онлайн в конгреса – над 650 души“, с тези думи д-р Антонов се обърна към присъстващите на конгреса.

Проф. Росен Коларов приветства организаторите и участниците в петото издание на форума „Наука и практика – ръка за ръка“ от името на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“: „С поглед назад не можем да не си припомним изминатия нелек път и постиженията за развитието на медицинската наука, които заслужават нашето уважение и дълбоко признание. Вие неотклонно следвате призванието си да изграждате поколения висококвалифицирани лекари по дентална медицина, предавайки своя сериозен теоретичен и практически опит в областта на оралната и на лицево-челюстната хирургия. Вие възпитавате със своето човеколюбие, висока отговорност и всеотдайност към вашите пациенти. Вярвам, че Вашите студенти ще се посветят на тази изключително благородна професия – лекар по дентална медицина, и ще бъдат Ваши достойни последователи“.

Поздравителен адрес към катедрите юбиляри от името на ректора на МУ-Пловдив прочете зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Ани Белчева: „Този златен юбилей, честван в Светлата седмица, е възможен благодарение на всички, които в миналото и днес – вече половин век, свързват живота си и отдават цялата си градивна енергия и професионални умения за престижа и развитието на Хирургичната дентална медицина във ФДМ и МУ-Пловдив. При Вас нашите студенти, докторанти и специализанти за първи път се срещат с особения дух на хирургията и се подготвят да бъдат добри лекари-хирурзи, успешни и конкурентоспособни след завършването си.“

В приветствието си проф. Мурджева се обръща и към организаторите на конгреса: „Убедена съм, че богатата тридневна лекционна програма и научно-практически курсове са не само равносметка на постигнатите резултати, но и показател за потенциала, който имате и за стремежа Ви да защитите авторитета на катедрите.“

От името на ректорското ръководство проф. Ани Белчева връчи златни плакети на ръководителите на катедрите по орална хирургия и по лицево-челюстна хирургия – доц. д-р Деян Нейчев и доц. д-р Боян Владимиров. Двете катедри получиха подаръци и от Българския зъболекарски съюз – картини на български художници.

Поздравителни адреси за 50-годишнината и за конгреса изпратиха Президентът на Р България, зам.-ректорът на МУ-София доц. Елица Деливерска, деканът на ФДМ-Варна проф. д-р Стефан Василев Пеев и ръководителите на останалите катедри във ФДМ на МУ-Пловдив. Цветя и подаръци поднесоха гости и колеги на юбилярите.

Доц. Нейчев и доц. Владимиров представиха пред официалните гости и участниците във форума историята на специалността „Хирургична стоматология“ и обособяването й в двете катедри – по орална хирургия и по лицево-челюстна хирургия, от 1972 г. до днес.

След откриването конгресната програма продължи с лекции на български и чуждестранни специалисти по хирургична дентална медицина, сред които д-р Алесандро Куки и д-р Камила Пекора от Италия, Кристиан Стемпф от Франция, проф. Вера Стояновска, дм от Северна Македония, проф. Павел Станимиров, дм от Факултета по дентална медицина – София, проф. Андреа Дидилеску, проф. Марине Имре, дм, доц. Ана Мария Танку от Университета по медицина и фармация в Букурещ, Румъния.

В първия ден се проведе и най-очакваното събитие по повод 50-годишнината на катедрите по орална и лицево-челюстна хирургия – „Срещата на поколенията“, която събра доайени и настоящи преподаватели, студенти, възпитаници и служители, отдавали през изминалия половин век своите сили, знания и опит за изграждането и утвърждаването на пловдивската школа по дентална хирургия. Представен бе и юбилейния Алманах под надслова на юбилея „Поглед назад с надежда за бъдещето“.

Това, което отличава превърналия се вече в традиция конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“, е провеждането на практически курсове, акредитирани по кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС. Курсовете се организират от преподаватели от Центъра за продължаващо обучение в денталната медицина „ПОДЕМ“ на Медицински университет – Пловдив.