Значими успехи на преподавател от МУ-Пловдив

Проф. Добринка Георгиева – преподавател от Медицински университет – Пловдив и възпитаничката на „Фулбрайт“, спечели голям проект по Еразъм+, на стойност над 100 000 евро.
През последните години проф. Георгиева развива активно международно сътрудничество с осем американски институции в рамките на програмата за обмен „Фулбрайт“ и програмата на ЕС „Еразъм+“. За това време са реализирани 8 обмена по „Фулбрайт“ и 27 обмена по „Еразъм+“, с участието на 34 човека. Тези сътрудничества осигуряват продължаващо обучение на студенти и клиницисти в областта на речевата патология.
Най-новият двугодишен проект за сътрудничество по Еразъм е между програмата по „Медицинска речева и езикова патология“ на МУ-Пловдив и американски университети като Мичиганския държавен университет и Университета на Източна Каролина. Съвместната работа ще подобри начина, по който образователните институции разпространяват знания и научни изследвания, ще създаде ценно международно сътрудничество и ще насърчи интернационализацията на университетите.
Проектът Еразъм се основава на плодотворното сътрудничество на Фулбрайт с американски университети през годините. Програмите Еразъм+ и Фулбрайт служат като ефективни инструменти за системно и дългосрочно въздействие чрез подкрепа на иновациите и съвременните методи на преподаване.
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=430909785720274&id=100064037670686&set=a.423231739821412&source=57

Добринка Георгиева е световно признат учен, професор по логопедия (речева и езикова патология) от Медицински университет – Пловдив. Тя е единственият български сертифициран специалист с европейска клинична специализация по нарушения на плавността на речта.

Автор е на над 100 публикации и 90 доклада, изнесени на световни и европейски конгреси и конференции, 12 учебника, глави на книги и монографии, третиращи предимно проблеми на заекването и гласовата патология. Ръководила и координирала над 25 национални и международни образователни и научни проекти (към Световната банка, фонд „Научни изследвания”, програма „Еразъм”, Фулбрайт и др.). Член на редакционната колегия на 9 международни списания, от които 5 реферирани в най-престижни база данни като Web of Science и Scopus. Най-цитираният и публикуван български учен в областта на езиково-говорната патология в база данни Web of Science и Scopus.

Проф. Георгиева е основна движеща фигура в признаването на специалност „Логопедия” за здравна и акредитирането й в професионално направление „Обществено здраве“ в страната. Основател на първата Катедра по логопедия в България. Специализира в САЩ, Франция, Англия, Холандия и Русия. Фулбрайт изследовател в най-голямата детска болница в Синсинати, САЩ. Основател и директор на единствения по рода си изследователски център за заекването в страната и Източна Европа. Член на редица престижни образователни и научни организации като IALP and IFA. Член на международния образователен комитет към IALP (Международна асоциация по логопедия и фониатрия) – два мандата. От 2018 г. е избрана за член на комитета за връзка с езиково-говорните патолози към Международната асоциация за изследване на нарушенията на плавността на речта (IFA). През 2018 г. е номинирана за представител на IALP в Световната здравна организация. Гост-лектор в рамките на програма „Еразъм+” в Michigan State University и East Carolina University, САЩ, в продължение на 4-годишен период – от 2017 до 2020 г. Първият българин, специализирал в Northwestern University, Чикаго. Чела е многократно лекции в университета в Гент, Белгия; в университета „Т. Мор”, Антверпен, Белгия; в университета „Мария Кюри Склодовска”, Полша; университета „Рур”, Бохум, Германия; West Virginia University, САЩ.

Медицински университет – Пловдив разкрива първата в България и Източна Европа магистърска програма „Медицинска речева и езикова патология“. Тя ще стартира през септември 2022 г. и ще се администрира от Медицинския факултет на висшето училище.