Зов за помощ

Общинското здравеопазване в град Пловдив отправя молба към студентите от Медицински университет – Пловдив.

Острата необходимост от лекари и медицински сестри е изключителен проблем.

Бихме приели всеки, който воден от благородни желания или професионална отговорност, ще ни подаде ръка за помощ.

Срещу това ние ще отговорим с добра организация и много добро заплащане.

Огромната благодарност от излекуваните пациенти е водеща, което днес е основната грижа на всеки от нас.

Телефони за кореспонденция:

– Община Пловдив – 032/656 723
– Д-р Сапунджиев – 0884 129 111