Звено „Вътрешни болести“ при Отделение по спешна медицина (УМБАЛ „Св. Георги“) обявява свободни места за новозавършили лекари