АЛУМНИ-КЛУБ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВОЛичните Ви данни попълнени в този формуляр се събират за реализация на следните цели :

  • Създаване и поддържане регистър на членуващите в "АЛУМНИ КЛУБ" на МУ - Пловдив
  • Информиране на членовете за прояви и събития организирани от "АЛУМНИ КЛУБ" на МУ - Пловдив
  • Данните се събират с цел информиране и контакт с Вас. Имате право да подадете Декларация за отказ от обработване и съхранение на данните Ви, Декларация за подновяване на информацията на данните при настъпила промяна в подадените от Вас данни.
  • Данните се обработват, съхраняват, предоставят или унищожават при спазване на законоустановените мерки в Европейския съюз, законите в Република България, приетите правила в Медицински Университет – Пловдив. Предоставянето на данните Ви към трети лица е само с уведомление към Вас и изрично съгласие от Ваша страна.