Българска асоциация на студентите по дентална медицина – Пловдив

Контакти

e-mail:[email protected]
Facebook: www.facebook.com/BASDM.PLD/
Instagram: www.instagram.com/basdm.pld/
Форма за кандидатстване: forms.office.com/e/dzr49Tsy0h

Устав


Кои сме ние?

Кои сме ние?
Българската асоциация на студентите по дентална медицина е организация под егидата на Районна колегия на Българския Зъболекарски Съюз гр. Пловдив. Учредена е като сдружение, юридическо лице с нестопанска цел през 2012 г.
От 2019 г. асоциацията членува активно в EDSA (Европейска асоциация на студентите по дентална медицина), като понастоящем представители на БАСДМ заемат ръководни позиции в борда на организацията.
От 2020 г. БАСДМ членува и в Международната асоциация на студентите по дентална медицина (IADS).

Ако си студент във Факултета по дентална медицина към Медицински университет- Пловдив и имаш желание да си част от нашия колектив, може да кандидатстваш по всяко време чрез попълването на онлайн формуляр!

Стани част от нас: forms.office.com/e/dzr49Tsy0h

Какви са нашите цели?

1. Подпомагане научната дейност на студентите
2. Популяризиране на иновациите в денталната медицина
3. Развитие на международно-образователната дейност и научен обмен посредством комуникация с чуждестранни асоциации на студенти по дентална медицина
4. Повишаване нивото на образованост на населението относно денталното здраве и промотиране на правилна орална хигиена
5. Сплотяване на студентите от различните курсове на обучение
6. Организиране и осъществяване събития с благотворителна цели

Структура

Структура на организацията
Общо събрание.
По време на Общо събрание всеки член на асоциацията може да изрази своето мнение и да участва във вземането на решения, упражнявайки правото си на глас.
Управителен съвет. Състои се от председател и четирима заместник-председатели, всеки от които отговаря за един от следните ресори:
• Научно-изследователска дейност и сътрудничество
• Социална и проектна дейност
• PR и спонсорство
• Международна дейност
Всеки заместник-председател работи с екип, който помага за осъществаването на дейността на съответния ресор.
Контролен съвет. Състои се от председател, отговорник по финансовата изрядност и отговорник по административната изрядност. Те следят за спазването на устава и санкционират тези, които го нарушават. Контролен съвет подпомага дейността на касиера и секретаря.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Председател на БАСДМ

Михаил Люцов
Михаил Люцов
Михаил Люцов
Председател на БАСДМ
тел.:+359 885239235
e-mail: [email protected]
Заместник-председател по социална и проектна дейност

Любен Стойков
Любен Стойков
Любен Стойков
Заместник-председател по социална и проектна дейност
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател по научно-изследователска, учебна дейност и сътрудничество

Мария Шишкова
Мария Шишкова
Мария Шишкова
Заместник-председател по научно-изследователска, учебна дейност и сътрудничество
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател по PR и спонсорства

Кристина Кюллиева
Кристина Кюллиева
Кристина Кюллиева
Заместник-председател по PR и спонсорства
тел.
e-mail: [email protected]
Заместник-председател по международна дейност

Любен Стойков
Любен Стойков
Лили Иванова
Заместник-председател по международна дейност
тел.
e-mail:[email protected]
Контролен съвет
Александър Йотов – Председател на Контролния съвет
тел.
e-mail: [email protected]
Стефани Исакова – Отговорник за документалната изрядност
тел.
e-mail: [email protected]
Таня Чавдарова – Финансов отговорник
e-mail: [email protected]
Яна Пашкулова – секретар
тел.
e-mail: [email protected]
Весела Янкова – касиер
тел.
e-mail: [email protected]