Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Медицински университет-Пловдив

Кандидатстудентска кампания - 2023г.

тел.: 032/200 718; 032/200 701; 032/200 704; е-mail: [email protected]

COVID-19
Студенти
Академичен състав

Акценти

  • Банер Конференция 20години Фармация
  • 2-ри Национален Фестивал на Пешеходеца
  • Промоции
НИД/МСПД
СДО
Прием
Конкурси и процедури

Медицински университет - Пловдив е ...