Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Медицински университет-Пловдив

Кандидатстудентска кампания - 2024г.

тел.: 032/200 718; 032/200 701; 032/200 704; е-mail: [email protected]

COVID-19
Студенти
Академичен състав

Ректор
на МУ-Пловдив

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Акценти

  • нп-млади-учени-2024
  • Геном
  • Промоции
НИД/МСПД
СДО
Прием
Конкурси и процедури

Медицински университет - Пловдив е ...