Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

Кандидатстудентска кампания - 2022г.

тел.: 032/200 701; 032/200 704; е-mail: ksk@mu-plovdiv.bg

COVID-19
Студенти
Академичен състав

Акценти

  • Банер 80 години Медицински колеж МУ-Пловдив
  • III-та Национална научна конференция „Дръзновение и младост във фармакологията 2022”
  • Промоции
НИД/МСПД
СДО
Прием
Конкурси и процедури

Медицински университет - Пловдив е ...