Учебен отдел

За контакти:

Инспектори „Учебен отдел“
Курс Инспектор e-mail телефон
I Росина Кърпачева rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg 0882 860 231
II и III Пенка Грозданова penka.grozdanova@mu-plovdiv.bg 0882 892 002
IV и V Катя Томоваа katya.tomova@mu-plovdiv.bg 0882 058 802