Учебен отдел

За контакти:

Инспектори „Учебен отдел“
Курс Инспектор e-mail телефон
I, II и III Росина Кърпачева rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg 0882 860 231
IV, V и дипломанти Пенка Грозданова penka.grozdanova@mu-plovdiv.bg 0882 892 002