Учебен отдел

ГРАФИК НА ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Във връзка със Заповед № Р-392/19.03.2021 г. на Ректора на МУ-Пловдив
За организация на работния процес на административния персонал в дистанционна форма на обучение
Data Инспектор
Катя Томова Пенка Грозданова Росина Кърпачева
23.03.2021 г. в отдела в отдела дистанционно
24.03.2021 г. в отдела в отдела дистанционно
25.03.2021 г. в отдела в отдела дистанционно
26.03.2021 г. дистанционно в отдела в отдела
29.03.2021 г. дистанционно дистанционно в отдела
30.03.2021 г. дистанционно дистанционно в отдела
31.03.2021 г. в отдела дистанционно в отдела

За контакти:

Инспектори “Учебен отдел”
Курс Инспектор e-mail телефон
I Росина Кърпачева rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg 0882 860 231
II и III Пенка Грозданова penka.grozdanova@mu-plovdiv.bg 0882 892 002
IV и V Катя Томоваа katya.tomova@mu-plovdiv.bg 0882 058 802