Нормативни актове

Заповеди на ректора

 • Заповед Р-524/13.04.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно режима на работа на студентските столове и барчетата на университета
 • Заповед Р-498/07.04.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес.
 • Заповед Р-363/16.03.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес.
 • Заповед Р-362/16.03.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес.
 • Заповед Р-360/15.03.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес.
 • Заповед Р-185/05.02.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно спазването на противоепидемичните мерки и провеждането на свързаните с тях дейности.
 • Заповед Р-133/29.01.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес през летен семестър на учебната 2020/2021 г.
 • Заповед Р-97/21.01.2021г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес до 31.01.2021
 • Заповед Р-2234/21.12.2020г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес от 21.12.2020г. до 31.01.2021г.
 • Заповед във връзка с отбелязване на Студентския празник
 • Заповед Р-2070/26.11.2020г. на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес от 27.11.2020г. до 21.12.2020г.
 • Заповед на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес от 13.11.2020 г. до 30.11.2020г.
 • Заповед на ректора на МУ – Пловдив, относно преустановяване на присъствените учебни занятия
 • Заповед на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на кандидатстудентските изпити
 • Заповед на ректора Р-718 от 14.05.2020
 • Заповед на ректора относно удължаване на обявеното извънредното положение
 • Заповед на ректора на МУ- Пловдив относно изпълнение на мерките за превенция на риска от разпространение на COVID 19
 • Заповед и дезинфекционна програма за превенция на COVID-19 в структурните звена на МУ-Пловдив
 • Заповед на ректора на МУ – Пловдив относно обявеното извънредно положение и във връзка с епидемиологичната обстановка в страната
 • Заповед за временно прекратяване на учебни занятия
 • Други заповеди

 • Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г.
 • Заповед Д-6/9.04.2021 на Декана на ФДМ, относно провеждане на учебния процес.
 • Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-220 от 8.04.2021 г., относно противоепидемични мерки на територията на Република България
 • Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173 от 18.03.2021 г., относно усложняването на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
 • Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-20 от 15.01.2021 г за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.
 • Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-626 от 27.10.2020 г.
 • Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-619 от 23.10.2020 г.
 • Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-609 от 21.10.2020 г.
 •  
  Заповеди на Министъра на здравеопазването от 13.10.2020 г.

 • Заповед № РД-01-603/ 13.10.2020
 • Заповед № РД-01-604/ 13.10.2020
 •  
  Заповеди на Министъра на здравеопазването от 30.06.2020 г.

 • Заповед № РД-01-393
 • Заповед № РД-01-372
 • Заповед № РД-01-371
 • Заповед № РД-01-370
 • Заповед № РД-01-369
   
  Заповеди на Министъра на здравеопазването от 14.05.2020 г.

 • Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.
 • Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.
 • Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
 • Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 •  

 • Писмо от МОН относно дистанционно провеждане на заседания
 • Заповед на Министъра на здравеопазването относно удължаване срока на противоепидемичните мерки
 • Писмо от Министъра на образованието на Република България относно провеждането на дистанционно обучение
 • Заповед на Министъра на здравеопазването за забрана за влизане в страната на граждани на рискови държави
 • Заповед на Министъра на здравеопазването относно усложняването на епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
 • Други

 • Обяснителна записка – извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване
  разпространението на на COVID-19
 • Отчет и обяснителна записка за направените разходи във връзка с COVID19
 • Писмо на Министъра на образованието на Република България относно провеждане на изпити чрез електронно базирани платформи
 • Как МУ-Пловдив съдейства за изграждането на лаборатория за COVID-19
 • Открито писмо от проф. Христо Тасков
 • Декларация за информирано съгласие (стажанти шести курс , обучение по Медицина)
 • Решения на АС на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ от протокол № 4/26.03.2020 г.
 • Уведомление за спиране на конкурси
 • Открито писмо от МУ – Пловдив