Графици за сесии и държавни изпити

Графици за изпитни сесии – Медицина

 • I курс Лятна сесия 2023/2024 г. – БЕО / I курс Лятна сесия 2023/2024 г. – АЕО
 • II курс Лятна сесия 2023/2024 г. – БЕО /II курс Лятна сесия 2023/2024 г. – АЕО
 • III курс Лятна сесия 2023/2024 г. – БЕО / III курс Лятна сесия 2023/2024 г. – АЕО
 • IV курс Лятна сесия 2023/2024 г. – БЕО /IV курс Лятна сесия 2023/2024 г. – АЕО
 • V курс Лятна сесия 2023/2024 г. – БЕО / V курс Лятна сесия 2023/2024 г. – АЕО
 • Графици за поправителни юлска и септемврийска сесии на учебната 2023/2024г.

 • I курс
 • II курс
 • III курс
 • IV курс
 • V курс
 • Графици за държавни изпити по Медицина

 • График за провеждане на държавни изпити през поправителна и допълнителна поправителна сесия за уч. 2023/2024 г.
 • Заповед за провеждане на държавни изпити – специалност Медицина VI курс през учебната 2023/2024 година
 • Графици за сесии – Медицинска речева и езикова патология

  I-ва година – Лятна сесия 2023-2024 г.
  II-ра година – Лятна сесия 2023-2024 г.
  График за поправителна юлска сесия на учебната 2023/2024г. I-ва година

  Графици за държавни изпити по Медицинска речева и езикова патология

  Заповед за държавни изпити на специалност „Медицинска речева и езикова патология“

  Графици за сесии – Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология

  I-ва година – Лятна сесия 2023-2024 г.
  I-ва година – Зимна сесия 2023-2024 г.

  Заповед за държавен изпит на специалност „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“

  Графици за сесии – Медицинска сестра

 • График за редовна лятна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, 1 курс
 • График за редовна лятна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, 2 курс
 • График за редовна лятна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, 3 курс
 • График за редовна държавна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“
 • График за поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, „Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи.“
 • График за поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, „Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство“
 • График за поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, „Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи – в Медицински колеж, кабинет „Грижи за болния““
 • График за поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“, „Хирурrия и анестезиолоrия, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи“
 • Заповед за график за зимна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“ 1-ви курс
 • Заповед за график за зимна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“ 2-ри курс
 • Заповед за график за зимна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Медицинска сестра“ 3-ти курс
 • Графици за сесии – Акушерка

 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Акушерка“ 1-ви курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Акушерка“ 2-ри курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Акушерка“ 3-ти курс
 • План-график за редовна изпитна сесия, летен семестър – 2023-2024
 • План-график за поправителна изпитна сесия, летен семестър – 2023-2024
 • Графици за сесии – Лекарски асистент

 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Лекарски асистент“ 1-ви курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Лекарски асистент“ 2-ри курс
 • Заповед за график за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на специалност „Лекарски асистент“ 3-ти курс
 • Графици за държавни изпити – Медицинска сестра

  КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

  Допълнителна поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година на специалност „Медицинска сестра“

  Допълнителна поправителна държавна изпитна сесия на учебната 2022/2023 година на специалност „Медицинска сестра“

  Графици за държавни изпити – Акушерка

 • КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА, ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
 • План-график за редовна държавна изпитна сесия, летен семестър – 2023-2024
 • План-график за поправителна държавна изпитна сесия, летен семестър – 2023-2024
 • Графици за изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Заповед за явяване на изпити, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области на ВО Здравеопазване и cnopт)-трети модул, на уч. 2023/2024 г.

  Заповед за явяване на изпити, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области различни на ВО Здравеопазване и cnopт)-трети модул, на уч. 2023/2024 г.

  Графици за държавни изпити за специалности с ОКС „Магистър“

  Специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт, ОКС „Магистър“

  Конспект за държавен изпит на магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, 2023/2024

  Заповед за провеждене на държавен изпит със студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, 2023/2024 г.

  Заповед за определяне на срокове за предавене на дипломни работи за на държавен изпит със студенти от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, 2023/2024 г.

  Теми за дипломни работи на магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководители, консултации и рецензенти, 2023

  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2022 2023 г., специалност УЗГ, бакалаври, 2 курс, 3 семестър

  Заповед за провеждане на имна изпитна сесия на учебната 2022/2023 год. на бакалаври по „Управление на здравните грижи“ – 2 курс, 3 семестър

  Заповед за провеждане на държавна изпитна сесия, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2023/2024 г.

  Заповед за провеждане на държавна изпитна сесия, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2022/2023 г.

  Конспект за държавен изпит, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, 2022/2023 г.


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 2 семестъра

  Конспект за Държавен изпит на специалност „Управление на здравните грижи, Магистри, два семестъра“, за учебната 2023/2024 г.

  Държавна изпитна сесия на студенти от специалност „Управление на здравните грижи, ОКС Магистър, 2 сем.“, за учебната 2023/2024 г.


  Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, 3 семестъра

  Заповед за Държавен изпит специалност „Управление на здравните грижи“, 3 семестъра, учебна 2023/2024 r.

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит специалност „Управление на здравните грижи“, учебна 2023/2024 r.

  Заповед за провеждане на лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 год. на магистри по „Управление на здравните грижи“- 3 сем.­магистри, втори курс, 3 сем.

  Заповед за провеждане на лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 год. на магистри по „Управление на здравните грижи“- 3 сем.­магистри, първи курс, 1 сем.

  Заповед за провеждане на зимна изпитна сесия на учебната 2023/2024 rод., специалност „УЗГ, магистри, 3 сем.“, първи курс, втори семестър


  Специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, ОКС „Магистър“

  Заповед за лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 год. на магистри по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ – ІІ курс, ІІІ семестър – втори модул

  Заповед за провеждане лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 год. на магистри по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ -1 курс, 1 сем., втори модул

  Заповед за провеждане на лятна изпитна сесия на·учебната 2023/2024 rод. на магистри по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ -II курс, трети семестьр

  Заповед за провеждане на лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 год. на магистри по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ -1 курс, 1 сем., първи модул

  Конспект за държавен изпит по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, за учебната 2023/2024 г.

  Заповед за провеждане на държавен изпит със студенти от специалност „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“, 2023/2024 г.


  Специалност „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“, ОКС „Магистър“

  КОНСПЕКТ за Държавен изпит специалност“Фармацевтичен бизнес мениджмънт“, учебна 2024/2025 r.

  Заповед за провеждане на лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 год. на магистри по „Фрамацветичен бизнес мениджмънт“- 1 курс, първи модул

  Заповед за провеждане на лятна изпитна сесия на учебната 2023/2024 година на магистри по „Фрамацветичен бизнес мениджмънт“-2 курс 3 семестър

  Графици за сесии – Медицински колеж

  Графици за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Медицински лаборант

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Помощник фармацевт

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Рентгенов лаборант

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Рехабилитатор

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на специалност Медицинска козметика

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Зъботехник

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Инспектор по обществено здраве

  График за поправителна сесия летен семестър 23-24 м. Юли, м. Септември на Инструктор диетично хранене