Факултетно управление

Медицински факултет – управление
Декан
Проф. д-р Мариела Генева – Попова, дм
Проф. д-р Мариела Генева – Попова, дм
Декан
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Заместник-декан по учебната дейност
гл.ас. д-р Росица Валериева Каралилова,гл.административен ас
гл.ас. д-р Росица Валериева Каралилова,гл.административен ас
Доц. д-р Росица Валериева Каралилова, дмн
e-mail: [email protected]
Заместник-декан по научно-изследователската дейност
Prof. d-r Penka Atanasova Atanasova
Prof. d-r Penka Atanasova Atanasova
Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн
e-mail: [email protected]
Заместник-декан по качество и акредитация
Катедра по урология и обща медицина
R.Asenova
Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дмн
e-mail: [email protected]
Заместник декан по международно сътрудничество и проектна дейност
Elena-Poriazova
Elena-Poriazova
Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм
e-mail: [email protected]
Заместник-декан за чуждестранни студенти
dots.-d-r-Pavel-Todorov-Timonov,-dm
dots.-d-r-Pavel-Todorov-Timonov,-dm
Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм
e-mail: [email protected]