Факултетно управление

Медицински факултет – управление
Мандатна програма на Декана на Медицински факултет за периода 2019-2023 г.
Декан
проф. д-р Ангел Учиков, дмн
проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Декан
гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-а
тел. 032 / 200 715 ,
e-mail: [email protected]
Заместник-декан по учебната дейност
Проф. д-р Катерина Георгиева, дм
Проф. д-р Катерина Георгиева, дм
Заместник-декан по учебната дейност
e-mail: [email protected]
Заместник-декан по научно-изследователската работа
проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Заместник-декан по научно-изследователската работа
e-mail: [email protected]
Заместник-декан за чуждестранни студенти
проф. д-р Таня Китова, дм
Проф. д-р Таня Китова, дмн
Заместник-декан за чуждестранни студенти
e-mail: [email protected]
Заместник-декан по качество и акредитация
Проф. д-р Мариела Генева – Попова, дм
Проф. д-р Мариела Генева – Попова, дм
Заместник-декан по качество и акредитация
e-mail: [email protected]
Главен секретар по международно сътрудничество и проектна дейност
Катедра по образна диагностика
Силвия Цветкова
Проф. д-р Силвия Цветкова, дм
Главен секретар по международно сътрудничество и проектна дейност
e-mail: [email protected]