Финансово – счетоводна информация

Банкови сметки

УниКредит Булбанк АД

BIC : UNCRBGSF

IBAN : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 Лева.


IBAN : BG98 UNCR 7527 3454 6234 09 Евро.


IBAN : BG12 UNCR 7527 3454 6234 05 USD.


IBAN : BG61 UNCR 7527 3398 6013 37 Лева. – Чужди средства- сметка за гаранции за участие и изпълнение по договори.


Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на Медицински университетОтчети 2021

 • Тримесечен касов и счетоводен отчет към 31.03.2021
 • Отчети 2020

 • Деветмесечен отчет към 30.09.2020
 • Шетмесечен отчет към 30.06.2020
 • Тримесечен касов и счетоводен отчет към 31.03.2020
 • Годишен финансов отчет 2019г.
 • Отчети 2019

 • Деветмесечен отчет към 30.09.2019
 • Тримесечен касов и счетоводен отчет към 31.07.2019
 • Тримесечен касов и счетоводен отчет към 31.03.2019
 • Януари

 • Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета
 • Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от европейския съюз – ДЕС
 • Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от европейския съюз – КСФ
 • Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства

 • Годишен финансов отчет 2018-втора част.
 • Годишен финансов отчет 2018г.
 • Тримесечен касов и счетоводен отчет към 30.09.2018

 • Тримесечен касов и счетоводен отчет към 30.09.2018

 • Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2017 г. на Медицински университет – Пловдив

  Тримесечен касов и счетоводен отчет към 30.09.2017


  Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Медицински университет – Пловдив

  На 26.01.2017г. Академичния съвет на МУ – Пловдив прие отчета за 2016 г. и план за 2017 г.

  Отчет за 2016г. и план за 2017г.


  Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Медицински университет – Пловдив


  Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Медицински университет – Пловдив


  Одитен Доклад № 0100051813 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на Медицински университет – Пловдив


  Одитен Доклад № 0100023313 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на Медицински университет – Пловдив


  Одитен Доклад № 0100005712 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 г. на Медицински университет – Пловдив

  Одитен Доклад № 0100005712