Финансово – счетоводна информация

Банкови сметки

  УниКредит Булбанк АД

  BIC : UNCRBGSF

  IBAN : BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 Лева.


  IBAN : BG98 UNCR 7527 3454 6234 09 Евро.


  IBAN : BG12 UNCR 7527 3454 6234 05 USD.


  IBAN : BG61 UNCR 7527 3398 6013 37 Лева. – Чужди средства- сметка за гаранции за участие и изпълнение по договори.


Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на Медицински университетОтчети 2023

Финансов отчет на Медицински Университет – Пловдив за 2022 г.

Отчети 2022

Финансов отчет на Медицински Университет – Пловдив за 2021 г.

Отчети 2021

Финансов отчет на Медицински Университет – Пловдив за 2020 г.

Отчети 2020

Януари

Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2017 г. на Медицински университет – Пловдив

Тримесечен касов и счетоводен отчет към 30.09.2017


Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Медицински университет – Пловдив

На 26.01.2017г. Академичния съвет на МУ – Пловдив прие отчета за 2016 г. и план за 2017 г.

Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Медицински университет – Пловдив


Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Медицински университет – Пловдив


Одитен Доклад № 0100051813 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на Медицински университет – Пловдив


Одитен Доклад № 0100023313 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на Медицински университет – Пловдив


Одитен Доклад № 0100005712 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 г. на Медицински университет – Пловдив

Одитен Доклад № 0100005712