Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел
Финансово-счетоводен отдел
Главен счетоводител
Георги Тилов тел. 032 / 200 517
e-mail: [email protected]
Заместник главен счетоводител
Ваня Фиткова-Димова тел. 032 / 200 518
e-mail: [email protected]
Счетоводители
Мариела Стоянова тел. 032 / 200 537
e-mail: [email protected]
Анна Раленекова тел. 032 / 200 537
e-mail: [email protected]
Емилия Давчева тел. 032 / 200 535
e-mail: [email protected]
Йорданка Ангелова тел. 032 / 200 535
e-mail: [email protected]
Даниела Георгиева тел. 032 / 200 538
e-mail: [email protected]
Румяна Запрянова тел. 032 / 200 538
e-mail: [email protected]
Недялка Генчева тел. 032 / 200 538
e-mail: [email protected]
Мартина Стефанова тел. 032 / 200 532
e-mail: [email protected]
Мая Талева тел. 032 / 200 532
e-mail: [email protected]
Нели Мишляшка тел. 032 / 200 532
e-mail: [email protected]
Каса
Величка Гунчева тел. 032 / 200 525
e-mail: [email protected]