Програми

СДО
СДО

Ако търсите програма за конкретна специалност, натиснете CTRL+F и впишете името и.

Програми за специализация по наредба №1/22.01.2015г.

Програми за специализация по наредба №34/29.12.2006г.