Документи за процедури

Правилници и наредби

Документи за заемане на АД „Доцент“

Документи за кандидат:

Документи за членове на Научно жури:

Документи за председател на Научно жури:

Документи за Ръководител катедра:


Документи за заемане на АД „Професор“

Документи за кандидат:

Документи за членове на Научно жури:

Документи за председател на Научно жури:

Документи за Ръководител катедра: