Учебен отдел

Факултет по Дентална медицина, МУ Пловдив
Факултет по Дентална медицина, МУ Пловдив
Факултет по дентална медицина – Учебен отдел, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 3
ВрИД Заместник-декан по учебната дейност и СДО проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дмн
тел: 032 / 200 822
e-mail: vice_dean_ea@fdm.mu-plovdiv.bg
Инспектор УД Мирена Димитрова
тел: 032 / 200 807
e-mail: mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Инспектор УД Милица Гърчева
тел: 032 / 200 808
e-mail: militsa.garcheva@mu-plovdiv.bg
Инспектор УД Мария Лазарова
тел: 032 / 200 808
e-mail: mariya.lazarova@mu-plovdiv.bg