Контакти

отдел СДО
отдел СДО

Контакти

e-mail: [email protected]

Началник Отдел СДО
проф. д-р Иванка Костадинова, дм
проф. д-р Иванка Костадинова, дм
Началник Отдел СДО

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 722, вътр. 2722
e-mail: [email protected]

Зам.- ръководител
Люба Калинова
Люба Калинова – зам.- ръководител

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 709, вътр. 2709
E-mail: [email protected]

Експерт
Емилия Харизанова
Емилия Харизанова – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 717, вътр. 2717
E-mail: [email protected]

Експерт
Елена Тошкова
Елена Тошкова – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
E-mail: [email protected]

Експерт
Стефания Кръстева
Стефания Кръстева – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 720, вътр. 2720
E-mail: [email protected]

Експерт
Димитър  Киров
Димитър Киров
Димитър Киров – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
E-mail: [email protected]

Приемно време за специализанти и специалисти :
проф. д-р Иванка Костадинова, дм – Началник Отдел СДО
приемно време – понеделник преди обяд от 11.00 ч. до 12.00 ч.; след обяд от 13.00 ч. до 15.00 ч.