Контакти

Контакти

Приемно работно време
със специализанти и специалисти
От понеделник до петък От 10:30 ч. до 12.00 ч.
От 13.00 ч. до 15.00 ч.
Всеки вторник и четвъртък От 10:30 ч. до 12.00 ч.
От 13.00 ч. до 15.00 ч.
Получаване на свидетелства за :
Придобита специалност;
Високоспециализирани дейности /ВСД/;
Професионална квалификация и удостоверения за проведени курсове от план-разписанието на МУ-Пловдив

e-mail: [email protected]

tr>

Заместник-ректор „Следдипломно обучение“

Silvia Tsvetkova
Проф. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм
Заместник-ректор „Следдипломно обучение“ гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 722, вътр. 2722
E-mail: [email protected]
Старши експерт

Емилия Харизанова
Емилия Харизанова – старши експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 720, вътр. 2720
E-mail: [email protected]

Старши експерт
Стефания Кръстева
Стефания Кръстева – старши експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 720, вътр. 2720
E-mail: [email protected]

Oрганизатор

Люба Калинова
Люба Калинова – организатор

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 709, вътр. 2709
E-mail: [email protected]

Експерт
Елена Тошкова
Елена Тошкова – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
E-mail: [email protected]

Експерт

Димитър Киров
Димитър Киров
Димитър Киров – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
E-mail: [email protected]

Експерт
Петя Йорданова Стойчева – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 717, вътр. 2717
E-mail: [email protected]

Експерт
Антоанета Асенова Мишинкова
Антоанета Асенова Мишинкова
Антоанета Асенова Мишинкова – експерт

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 717, вътр. 2717
E-mail: [email protected]