Седмични програми

Лекция по Анатомия, Медицински университет - Пловдив
Лекция по Анатомия, Медицински университет – Пловдив

Възможни са корекции.
За първокурсници – как се разчита седмичната програма?

Медицина – летен семестър 2020/21г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Дентална медицина – летен семестър 2020/21г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Фармация – летен семестър 2020-2021 г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:

Факултет по обществено здраве

Медицинска сестра – летен семестър на 2020-2021 г. г.
Акушерка – летен семестър на 2020-2021 г.
Управление на медико–социалните дейности и обществено здраве
Управление на здравните грижи – Магистри (Два семестъра) – 2020/21 г.
Управление на здравните грижи – Магистри (Три семестъра) – 2020/21 г.
Управление на здравните грижи – Бакалаври
Здравен мениджмънт (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“)
Здравен мениджмънт (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“)
Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение – летен семестър 2020/21 г.

ДЕСО