Седмични програми

Лекция по Анатомия, Медицински университет - Пловдив
Лекция по Анатомия, Медицински университет – Пловдив

Възможни са корекции.
За първокурсници – как се разчита седмичната програма?

Медицина – зимен семестър 2021/2022г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Дентална медицина – зимен семестър 2021/22г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Фармация – зимен семестър 2021-2022 г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Факултет по обществено здраве

Медицинска сестра – зимен семестър на 2021-2022 г. г.
Акушерка – зимен семестър на 2021-2022 г.
Лекарски асистент – зимен семестър на 2021-2022 г.
Мениджмънт на медико–социалните дейности и обществено здраве
Управление на здравните грижи – Магистри (Два семестъра) – 2021/22 г.
Управление на здравните грижи – Магистри (Три семестъра) – 2021/22 г.
Управление на здравните грижи – Бакалаври
Здравен мениджмънт (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“)
Здравен мениджмънт (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“)
Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение – летен семестър 2021/22 г.

ДЕСО