Седмични програми

Лекция по Анатомия, Медицински университет - Пловдив
Лекция по Анатомия, Медицински университет – Пловдив

Възможни са корекции.
За първокурсници – как се разчита седмичната програма?

Медицина – зимен семестър 2023/2024г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Дентална медицина – зимен семестър 2023/2024г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Фармация – зимен семестър 2023-2024 г.

Първи курс:
Втори курс:
Трети курс:
Четвърти курс:
Пети курс:

Медицинска речева и езикова патология (4 семестъра)

зимен семестър на 2023-2024 г. II-ра година, 1 семестър
зимен семестър на 2023-2024 г. I-ва година, 1 семестър

Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории (3 семестъра) – ОКС Магистър (по проект ОМНИА)

2023-2024 г. I-ва година, 1 семестър

Факултет по обществено здраве

Медицинска сестра – зимен семестър на 2023-2024 г. г.
Акушерка – зимен семестър на 2023-2024 г.
Лекарски асистент – зимен семестър на 2023-2024 г.
Мениджмънт на медико–социалните дейности и обществено здраве
Управление на здравните грижи – Магистри (Два семестъра) – 2023/24 г.
Управление на здравните грижи – Магистри (Три семестъра) – 2023/2024 г.
Управление на здравните грижи – Бакалаври
Здравен мениджмънт (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“)
Здравен мениджмънт (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“)
Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение – 2023/2024 г.
Фармацевтичен бизнес мениджмънт

ДЕСО