Учебни планове и програми

Бен Карсън в Медицински университет - Пловдив
Бен Карсън в Медицински университет – Пловдив

Учебни програми

 • Учебни програми на специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022г. и 2022/2023г.
 • Учебни програми по специалността „Медицина“, по учебен план 2020/2021г.
 • Учебна програма по специалността „Дентална медицина“
 • Учебна програма по специалността „Фармация“
 • Учебни планове

 • Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение, в сила от уч. 2023-2024 г.
 • Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение, в сила от уч. 2023-2024 г.
 • Учебен план по специалността “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” за ОКС “Магистър“, 2 семестъра, задочно за учебната 2023-2024 г.
 • Учебен план по специалността “Лекарски асистент” за ОКС “Бакалавър”, редовно обучение за учебната 2023-2024 г.
 • Учебен план по специалността „Мениджмънт на медикo–социалните дейности и обществено здраве“, ОКС „Магистър“, задочно обучение, за учебната 2023-2024
 • Учебен план по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, задочно за учебната 2023-2024 г
 • Учебен план по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, задочно за учебната 2023-2024 г
 • Учебен план по специалността “Медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение – 2022/2023 г.
 • Учебен план по специалността “Медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение – 2021/2022 г.
 • Учебен план по специалността “Дентална медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение
 • Учебен план по специалността “Фармация” за ОКС “магистър”, редовно обучение, български студенти
 • Учебен план по специалността “Фармация” за ОКС “магистър”, редовно обучение, чуждестранни студенти
 • Учебен план по специалността „Медицинска речева и езикова патология“ за ОКС „магистър“, 4 семестъра, редовно обучение, в сила от учебната 2022/2023 г.
 • Учебен план по специалността “Лекарски асистент” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение
 • Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение,приет на АС с Прот. 7/16.6.2022 г., в сила от уч. 2022-2023 г.
 • Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение,приет на АС с Прот. 9/23.9.2021 г., в сила от уч. 2021-2022 г.
 • Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, от 2019-2020 уч. година
 • Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 9/23.9.2021 г., в сила от уч. 2021-2022 г.
 • Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 6/27.9.2018 г., в сила от уч. 2018-2019 г.
 • Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 10/14.12.2017 г., в сила от уч. 2018-2019 г.
 • Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, в сила от уч. 2011-2012 г.
 • Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, в сила от учебната 2020-2021 г.
 • Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, в сила от учебната 2022-2023 г.
 • Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, задочно обучение, в сила от учебната 2022-2023 г.
 • Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “магистър“, 2 семестъра, задочно
 • Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “магистър“, 3 семестъра, задочно
 • Учебен план по специалността “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” за ОКС “магистър“, 2 семестъра, задочно
 • Учебен план по специалността “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” за ОКС “магистър“, 4 семестъра, задочно
 • Учебен план по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, задочно
 • Учебен план по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, задочно
 • Учебен план по специалността „Мениджмънт на медикo–социалните дейности и обществено здраве“, ОКС „Магистър“, задочно обучение, за учебната 2022/2023
 • Учебен план по специалността „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“, ОКС „Магистър“, задочно обучение, за учебната 2022/2023