Учебни планове и програми

Бен Карсън в Медицински университет - Пловдив
Бен Карсън в Медицински университет – Пловдив

Учебни програми

Учебна програма по специалността „Медицина“

Учебна програма по специалността „Дентална медицина“

Учебна програма по специалността „Фармация“

Учебни планове

Учебен план по специалността “Медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Дентална медицина” за ОКС “магистър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Фармация” за ОКС “магистър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Лекарски асистент” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение

Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение,приет на АС с Прот. 9/23.9.2021 г., в сила от уч. 2021-2022 г.

Учебен план по специалността “Медицинска сестра” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, от 2019-2020 уч. година

Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 9/23.9.2021 г., в сила от уч. 2021-2022 г.

Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 6/27.9.2018 г., в сила от уч. 2018-2019 г.

Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, приет на АС с Прот. 10/14.12.2017 г., в сила от уч. 2018-2019 г.

Учебен план по специалността “Акушерка” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, в сила от уч. 2011-2012 г.

Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “бакалавър”, редовно обучение, в сила от учебната 2020-2021 г.

Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “магистър“, 2 семестъра, задочно

Учебен план по специалността “Управление на здравни грижи” за ОКС “магистър“, 3 семестъра, задочно

Учебен план по специалността “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” за ОКС “магистър“, 4 семестъра, задочно

Учебен план по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в области на ВО, различни от „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, задочно

Учебен план по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (за завършилите в област на ВО „Здравеопазване и спорт“), ОКС ”Магистър”, задочно

Учебен план по специалността „Управление на медикo–социалните дейности и обществено здраве“, ОКС „Магистър“, задочно обучение