Обща информация

Стипендиите DAAD са създадени да подпомагат особено талантливи студенти или студенти в нужда. Съществува широк спектър от организации в Германия, които приемат кандидатури за стипендиите. Те подбират своите стипендианти основно по критерии, основани на академични, социални или личностни качества и ги осигуряват с предварително установени парични суми. Съществуват и стипендии, свързани с предмета на изследване, които се дават на изследователски и научни институции, компании или частни индивиди.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, в превод – германска служба за академичен обмен) е най-голямата организация в света за финансиране на международен обмен на студенти и изследователи. Това е асоциация на германските висши училища и техните студентски организации. Чрез общо събрание, те избират изпълнителния комитет, който контролира ежедневните операции на организацията. От основаването си през 1925 г. DAAD е подкрепил повече от 2,6 милиона учени в Германия и чужбина. Асоциацията разчита на силна организационна структура, световна мрежа от партньори и възпитаници и мотивиран персонал от над 900 служители.

За повече информация относно структурата и мисията на асоциацията, последвайте линка: https://www.daad.de/en/the-daad/