Научно-изследователски център по имунология

 Научно-изследователски център по имунология към Медицински университет - Пловдив
Научно-изследователски център по имунология към Медицински университет – Пловдив

Връзки:

Отчет на дейност НИЦИ 2007-2008г.
Отчет на дейност НИЦИ 2009г.

Основна цел

Създаване на единен интердисциплинарен Център за осигуряване на съвременна база за научни проучвания, както и за развитието на млади научни кадри в областта на клетъчната и молекулна имунология.

История

МОН през септември 2006 г. обяви конкурс „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ със следните условия за участие:

 • Партньорство с други университети и научни организации, работещи със сходна тематика; споразумение за съвместно използване на научната апаратура с организациите – партньори;
 • Наличие на съществуваща научна школа; Научни публикации в чужбина по темата през последните 5 години;
 • Участие на млади учени в проекта, вкл. докторанти;
 • Наличие на план за прилагане, разпространение и реализация на резултатите от научния проект;
 • Патентоспособност;

Участници

I. Лабораторни и клинични изследователи от МУ-Пловдив:

 • Катедра Микробиология и Имунология
 • Катедра Медицинска Биология
 • Катедра Дерматология и Венерология
 • Отделение по Хемодиализа

II. Център за компютърни системи и комуникация, МУ-Пловдив.

III. Външни изпълнители – 1 свободен докторант, биолози, Научни работници от Пловдивски Университет, Факултет по Биология.

Споразумения за партньорство с други организации

 • УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
 • Пловдивски Университет-Пловдив
 • Информационен Център за Редки Болести и Лекарства Сираци (ICRDOD) – Пловдив