Ректорат

Медицинският университет в гр. Пловдив притежава добре разработена своя нормативна документация – устройствен правилник, правилници за прием на студенти, стратегия за развитие на университета до 2019 година и др. В него са изградени и функционират всички органи на управление, предвидени в ЗВО – ОС, АС, Ректор, заместник-ректори, КС и др. Редът на избирането им, съставът, функционирането и мандатността съответстват на ЗВО.

Ректор
Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 /200 508; факс: 032 / 200 531
e-mail: [email protected]

Заместник-ректор по учебна дейност
Проф. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 708; факс 032 / 200 531
e-mail: [email protected]

Mariya Tokmakova
Заместник-ректор по научноизследователска дейност
Проф. д-р Мария Токмакова, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 530 ; факс 032 / 200 531
e-mail: [email protected]

Заместник-ректор по международно сътрудничество и чуждестранни студенти
Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн

гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 506; факс 032 / 200 531

e-mail Международно сътрудничество: [email protected]

Заместник-ректор „Следдипломно обучение“
Проф. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм

гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 722

e-mail : [email protected]

Заместник-ректор по проектна дейност
Проф. д-р Николета Трайкова, дм

гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел.

e-mail : [email protected]

Veselina Kondeva
Заместник-ректор по качество и акредитация
Доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 547
e-mail: [email protected]

Заместник-ректор по университетско-болнична координация
Проф. д-р Росен Димов, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 547
e-mail: [email protected]

Главен секретар

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 504;
мобилен тел: 0882/86 03 95
e-mail: [email protected]

„Началник учебен отдел“
Грозданка Генова-Певичарова

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
тел. 032 / 200 706;
мобилен тел:
e-mail: [email protected]
[email protected]

Главен счетоводител
Георги Тилов

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15-А
тел.: 032 / 200 517
e-mail: [email protected]

Помощник-ректор „Административно-стопански комплекс“
Йордан Рогачев

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 515
e-mail: [email protected]

Ръководител административен отдел
Веселин Димитров

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 603
e-mail: [email protected]

Ръководител „Правен отдел“

Димитър Кръстев

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 504

Ръководител отдел “Реклама и връзки с обществеността”

Деляна Лукова

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 505
моб.: 0887 271712
e-mail: [email protected]

Финансов контрольор
Пенка Ненова

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 519
e-mail: [email protected]