Факултетен съвет

Председател на Общото събрание на ФОЗ при МУ – Пловдив

проф. д-р Румен Стефанов, дм

Зам. председател на Общото събрание на ФОЗ при МУ – Пловдив

проф. д-р Ани Кворк Кеворкян, дм

Членове на факултетен съвет на ФОЗ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

1. проф. Мария Анастасова Семерджиева, дм
2. проф. Ани Кеворк Кеворкян, дм
3. проф. Биянка Любчова Торньова, дп
4. доц. Виктория Константинова Атанасова, дм
5. доц. Гергана Георгиева Петрова, дм
6. доц. Даниела Ивова Танева, дм
7. проф. Донка Димитрова Димитрова, дм
8. проф. Йорданка Димитрова Стоилова, дм
9. проф. Манчо Манев, дмат.н
10. проф. Мария Стойкова Братойчева, дм
11. доц. Николай Георгиев Атанасов, ди
12. проф. Николай Тодоров Ватев, дм
13. проф. Нонка Георгиева Матева, дм
14. проф. Пенка Димитрова Гацева, дм
15. проф. Радка Иванова Масалджиева, дм
16. доц. Росица Цветанова Димова, дм
17. проф. Ростислав Стефанов Костадинов, дмн
18. проф. Румен Стефанов Стефанов, дм
19. доц. Стойко Паунов Вълнев, ди
20. доц. Тодор Стайков Стоев, дм

Нехабилитирани и адм. персонал

21. доц. Ванина Кръстева Михайлова, дм
22. доц. Десислава Рангелова Бакова, дм
23. доц. Нина Михайлова Мусурлиева, дм
24. Яна Котова – инспектор деканат

Студенти и докторанти

25. Виолета Антонова Хемптън
26. Радослава Запрянова Радева
27. Рая Якимова Дикова