Факултетен съвет

Председател на Общото събрание на ФОЗ при МУ – Пловдив

проф. д-р Румен Стефанов, дм

Зам. председател на Общото събрание на ФОЗ при МУ – Пловдив

проф. д-р Ани Кворк Кеворкян, дм

Членове на факултетен съвет на ФОЗ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

1.ПРОФ. АНИ КЕВОРК КЕВОРКЯН, ДМ
2.ПРОФ. БИЯНКА ЛЮБЧОВА ТОРНЬОВА, ДП
3.ДОЦ. ВАНИНА КРЪСТЕВА МИХАЙЛОВА, ДМ
4.ДОЦ. ГЕОРГИ ГЕНЕВ ИСКРОВ, ДМ
5.ДОЦ. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ДМ
6.ДОЦ. ДАНИЕЛА ИВОВА ТАНЕВА, ДМ
7.ДОЦ. ДЕСИСЛАВА РАНГЕЛОВА БАКОВА, ДМ
8.ДОЦ. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ, ДМ
9.ПРОФ. ДОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ДМ
10.ПРОФ. МАРИЯ АНАСТАСОВА СЕМЕРДЖИЕВА, ДМ
11.ПРОФ. МАРИЯ СТОЙКОВА БРАТОЙЧЕВА, ДМ
12.ДОЦ. МИЛЕНА ГАНЧЕВА САНДЕВА, ДМ
13.ДОЦ. МОМЧИЛ СТЕФАНОВ МАВРОВ, ДП
14.ДОЦ. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ДИ
15.ПРОФ. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ВАТЕВ, ДМ
16.ДОЦ. НИНА МИХАЙЛОВА МУСУРЛИЕВА, ДМ
17.ПРОФ. НОНКА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА, ДМ
18.ПРОФ. РАДКА ИВАНОВА МАСАЛДЖИЕВА, ДМ
19.ДОЦ. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ДИМОВА, ДМ
20.ПРОФ. РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ, ДМН
21.ПРОФ. РУМЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, ДМ
22.ДОЦ. СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ХАРИЗАНОВА, ДМ
23.ДОЦ. ТОДОР СТАЙКОВ СТОЕВ, ДМ
24.ДОЦ. ЦОНКА МИТЕВА МИТЕВА-КАТРАНДЖИЕВА, ДМ

Нехабилитирани и адм. персонал

1.ДОЦ. АНГЕЛ МАРИО ДЖАМБОВ, ДМН
2.ДОЦ. КРИСТИНА ПАВЛОВА КИЛОВА, ДМ
3.СТ. ПРЕП. АНГЕЛИНА Г. КИРКОВА-БОГДАНОВА, ДМ
4.ГЛ. АС. АНТОНИЯ ХРИСТОВА ЯНЕВА, ДМ
5.ГЛ. АС. БОРЯНА АНГЕЛОВА ЛЕВТЕРОВА, ДМ
6.ГЛ. АС. ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА РАЙКОВА, ДМ

Студенти и докторанти

1.ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ БУДАКОВ
2.РАДОСЛАВА ЗАПРЯНОВА РАДЕВА