Управление

Управление на Департамент за езиково и специализирано обучение
Директор
доц. Димитър Мирчев, диф
доц. Димитър Мирчев, диф
доц. Димитър Мирчев, диф
Директор
Тел: 032 200 646
e-mail: dimitar.mirchev@mu-plovdiv.bg
Ръководител на Секцията по български език
ст. преп. д-р Маргарита Димитрова
ст. преп. д-р Маргарита Димитрова
ст. преп. д-р Маргарита Димитрова
ръководител на Секцията по български език
Тел: 032 200 652
e-mail: margarita.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Ръководител на Секцията по чужди езици
ст. преп. Ирина Митърчева, дф
ст. преп. Ирина Митърчева, дф
ст. преп. Ирина Митърчева, дф
Ръководител на Секцията по чужди езици
тел. 032 200 649
e-mail: Irina.Mitarcheva@mu-plovdiv.bg
Ръководител на Секцията по природни науки
ст. пр. д-р Детелина Милева
ст. пр. д-р Детелина Милева
ст. пр. д-р Детелина Милева
Ръководител на Секцията по природни науки
тел.032 200 650
e-mail: detelina.mileva@mu-plovdiv.bg
Инспектор
Анелия Смуглева
Инспектор – Анелия Смуглева

тел. 032 200 653
e-mail: anelia.smugleva@mu-plovdiv.bg