Управление

Управление на Департамент за езиково и специализирано обучение
Директор
доц. Димитър Мирчев, диф
доц. Димитър Мирчев, диф
доц. Димитър Мирчев, диф
Директор
Тел: 032 200 646
e-mail: dimitar.mirchev@mu-plovdiv.bg
Ръководител на Секцията по български език
ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф
ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф
ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф
ръководител на Секцията по български език
Тел: 032 200 647
e-mail: milena.dineva@mu-plovdiv.bg
Ръководител на Секцията по чужди езици
ст. преп. Ирина Митърчева, дф
ст. преп. Ирина Митърчева, дф
ст. преп. Ирина Митърчева, дф
Ръководител на Секцията по чужди езици
тел. 032 200 649
e-mail: Irina.Mitarcheva@mu-plovdiv.bg
Секцията по природни науки
ст. пр. д-р Детелина Милева
ст. пр. д-р Детелина Милева
ст. пр. д-р Детелина Милева, дх
Преподавател по химия
тел.032 200 650
e-mail: detelina.mileva@mu-plovdiv.bg
ст. преп. Веселин Александров, дб
ст. преп. Веселин Александров, дб
Преподавател по биология
тел.032 200 650
e-mail: vesselin.alexandrov@mu-plovdiv.bg
Инспектор
Марина Костова
Марина Костова
Инспектор – Марина Костова

тел. 032 200 653
e-mail: marina.kostova@mu-plovdiv.bg