Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО)

Центърът за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) на Медицински университет – Пловдив има за цел:

  • Да осигури технологични условия (електронни платформи) за провеждане на курсове, квалификационни програми за придобиване на здравна квалификация и провеждане на изпити.
  • Да раязработи технически и методически указания за провеждане на курсове и програми за продължаващо обучение, публични лекции, семинари и програми, електронно дистанционно (синхронно и асинхронно) обучение и сертификационни изпити в областта на медицината, стоматологията и фармацията.

Основните дейности на ЦЕДО се обобщават в следните насоки:

  • анализи и стратегия
  • софтуерни и хардуерни решения в обучението
  • иновативни обучителни методи

Екипът на ЦЕДО:

Ръководство

  • Проф. д-р Нешка Манчорова – Велева, дм – Медицински Директор ЦЕДО

Координатори

  • Проф. д-р Ани Белчева, дм – Координатор за студентско обучение към ЦЕДО
  • Проф. Донка Димитрова, дм – Административен Координатор към ЦЕДО
  • Доц. д-р Мария Токмакова, дм – Координатор за докторантско училище към ЦЕДО

Експерти по методика на обучението

  • Старши преподавател Ангелина Георг. Киркова-Богданова – Експерт по методика на обучението в ЦЕДО

Контакти
e-mail: [email protected]