Отдел Правно обслужване

Служител Позиция Контакти
Димитър Кръстев Ръководител 032 / 200 504
[email protected]
Радослав Костов Юрисконсулт 032 / 200 504
[email protected]