Отдел Правно обслужване

Служител Позиция Контакти
Димитър Кръстев Ръководител 032 / 200 504
dimitar.krastev@mu-plovdiv.bg