Структура и състав

Отдел Международно сътрудничество и чуждестранни студенти
Отдел Международно сътрудничество и чуждестранни студенти
Ръководител
Neshka Manchorova
Neshka Manchorova
Проф. д-р Нешка Манчорова, дм, дмн
Заместник-ректор по международно сътрудничество и чуждестранни студенти

гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Международно сътрудничество
E-mail: [email protected]

Институционален Еразъм координатор“
Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм
Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм
Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм
Институционален Еразъм координатор

тел. 032 / 200 510
e-mail: [email protected]

Експерти
S. Goneva
S. Goneva
София Гонева

експерт „Международно сътрудничество“
Отговорник за актуализация на Web страницата за програма „Еразъм+“
тел. 032 / 200 510
e-mail: [email protected]

P. Ivanova
P. Ivanova
Петя Иванова

експерт „Международно сътрудничество“
Отговорник по ЗБУТ и ПБ

тел. 032 / 200 510
e-mail: [email protected]

A. Kalofova
A. Kalofova
инж. Ангелина Маркелова-Калофова

експерт „Международно сътрудничество“
Отговорник по управление на качеството
Отговорник за актуализация на Web страницата за МС

Тел. 032 / 200 529
E-mail: [email protected]
[email protected]