Структура и състав

Отдел МС
Отдел МС

Съвет по Международно сътрудничество и проектна дейност

Управлението на международното сътрудничество и проектната дейност се извършва от избираем орган „Съвет по международно сътрудничество и проектна дейност“, ръководен от Зам.-ректора по МСПД.

Той се подпомага от отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“.

 

Председател
Проф. д-р Диляна Вичева, дм -Зам. ректор МСПД
Членове:
Медицински факултет
Проф. д-р Анастас Баталов, дм – Зам.-ректор УБК
Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмн – Катедра „Психиатрия
Доц. д-р Боян Нончев, дм – Втора катедра по вътрешни болести
Д-р Маджид Кадим, дм – Катедра „Урология и ОМ“
Д-р Ваня Анастасова, дм – Координатор МС, Секция „Пластично-възстановителна и естетична хирургия и термична травма“
Факултет по Дентална медицина
Проф. д-р Йоанис Папатанасиу, дм -Катедра „Образна диагностика, Дентална алергология и Физиотерапия“
Доц. д-р Георги Томов, дм -Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“
 Фармацевтичен факултет
Доц. Калин Иванов, дф – Зам.–декан МСПД
Доц. Бисера Пиличева, дф – Зам.-декан НИД
Д-р Мария Ивановска – Катедра „Микробиология и имунология“
Факултет по Обществено здраве
Доц. Георги Искров, дм – Катедра „СМОЗ“
Гл. ас. д-р Ангел Джамбов, дмн -Катедра „Хигиена и екомедицина“
Медицински колеж
Петя Каснакова, дм -Старши преподавател, МК
ДЕСО
Ст. преп. Анета Тошева -Координатор AUF, Секция „Чужди езици“
 Ректорат
Инж. Нина Атанасова -Експерт „Проекти и програми“
Инж. Ангелина Маркелова-Калофова -Експерт „Международно сътрудничество“
Студенти
Янчо Маджаров -Медицински факултет
Теодора Ненова -Фармацевтичен факултет
Йолена Гешева Факултет по Дентална медицина

 

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“ е структура на Университета, подпомагаща дейността на Съвета по международно сътрудничество и проектна дейност, осъществяваща:

  • цялостната активност на ВУ в областта на международните партньорства и форуми;
  • институционалната подготовка, участие, изпълнение и отчети на международни и национални научни, инфраструктурни проектни линии, образователни програми и програми за международен обмен на обучаващи се студенти и докторанти, както и на академичен състав.

 

 

Управление МСПД
Управление НИД
Отдел „Международно сътрудничество“
Академична мобилност – Еразъм+
Вътреуниверситетски проекти
Център „Проекти“

 

Структура на направление МСПД

sttruktura-mezhdunarodno-satrudnichestvo