За департамента

Академичен състав – ДЕСО

Департамент по езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив

 • Формиран през 2000г. с решение на АС със следната структура: Секция по български език, Секция по чужди езици и Секция по природни науки.
 • Директор на ДЕСО е Доц. Димитър Мирчев, диф
 • Основни задачи:
  • овладяване на специализирания медицински език;
  • подобряване на комуникативните умения и на базисните биологични познания на чуждестранните студенти;
  • специализирана чуждоезикова подготовка на българските студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, участващи в англо-езиковото обучение.
 • Провеждат се летни езикови курсове за трансферирани студенти.
 • От 2013 г. се провеждат специализирани надграждащи курсове по английски език за преподаватели в англо-езиковото обучение.
 • На ежегодните Мултимедийни презентации за чуждестранни студенти от Медицинските университети в България студентите на МУ – Пловдив не само се представят отлично, но и печелят първи места.
 • По идея на чуждестранните студенти – призьори от Мултимедийни презентации в Равда 2012 – се провежда честване на 24 май
 • Основан е „Клуб на младия презентатор“, в който чуждестранните студенти не само усъвършенстват българския си език, но и обогатяват медицинските си знания.
 • През 2012 г. по показателя „среден брой публикации на преподавател“, Департаментът заема второ място сред факултетите на МУ – Пловдив.
 • Преподаватели и от трите секции участват в научни форуми в страната и в чужбина, във вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти, имат публикации в наши и в чужди издания.
 • Преподавателите са автори на много учебни помагала и учебници. Два специализирани учебника: по медицински френски и медицински немски език, са резултат от международни проекти. За периода 2010 – 2014 г. са защитени 3 дисертации за получаване на ОНС „доктор“. Предстоят още три защити.
 • В Секцията по чужди езици, наред с преводи и редакции на медицински текстове и на административни документи, се подготвят и художествени преводи.
 • През 2011 г. Анета Тошева е удостоена с награда „Пловдив“ за постигнатото майсторство в превода.
 • Проява на творческия дух в Секцията по български език са редица поетични сбирки и отличия – І награда на СБП за 2014 г. за стихосбирката на Минко Танев „Небесен блян“.
 • доц. Светла Пачева и Минко Танев са получили отличия за поезия в конкурс на Българския хайку съюз „Декември“ 2014 г.
 • Международният проект „Духовност без граници” – 2017 г. с ръководител проф. д-р Иван Дечев, дм и гл. координатор ст. пр. Розалия Александрова се провежда за трета поредна година и е с международно участие. Съорганизатори са сдружение „Квант и приятели“ и Съюзът на българските писатели.


  „Духовност без граници” – 2017 г.
  „Духовност без граници” – 2017 г.

  „Духовност без граници” – 2017 г.
  „Духовност без граници” – 2017 г.
  „Духовност без граници” – 2017 г.
  „Духовност без граници” – 2017 г.

   

 • Ст. преп. Розалия Александрова издаде няколко книги (поетични и една научно-есеистична) в периода 2015/2017 г. и от края на 2017 г. е член на Съюза на българските писатели.
 • В края на учебната 2016/2017 г. излязоха от печат три учебни помагала – Български език за чуждестранни студенти по фармация, ст. преп. Мария Кръстева, ст. преп. Маргарита Димитрова PhD, доц. Марияна АргироваДХН, проф. Снежана Христова ДМН, проф. Атанас Кръстев ДБН, Пловдив: Студио 18, 2017, ISBN 978-619-7249-18-7; Български език за чужденци, учебно помагало. М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов, Сл. Кесова, М. Георгиева, Пловдив: Студио 181 2017, ISBN 978-619-7249-19-4; Помагало по български език като чужд за студенти по дентална медицина. Димитрия Желязкова, Наталия Янкова, Пловдив: Макрос ООД, 2017, ISBN 978-619-90629-2-0.
 • През м. октомври 2017 г. бе издадено и помагалото Български език като чужд за напреднали. Добринка Паскалева, Пловдив: Студио 18, ISBN 978-619-7249-24-8. Учебните пособия са свързани с комуникативно-дейностния модел на учене.
 • За Деня на будителите по плана за работа в секция „Български език“ се организира представяне на постерна сесия с участието и на преподаватели от секция „Чужди езици“. Директорът на Департамента – проф. д-р Иван Дечев, дм – подкрепи мероприятието. Организационен екип от ДЕСО в състав: ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, админ. ст. преп. д-р Димитър Мирчев, преп. д-р Милена Мулешкова, ст. преп. Наталия Янкова, ст. преп. Розалия Александрова, ст. преп. Златка Танева, ст. преп. Евгений Кадийски, преп. Благой Айвазов и инсп. Марина Костова заедно с група студенти от специалност „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, обучение на английски език организираха представянето на постерната сесия. Консултант бе доц. д-р Диана Милиева. Откриването се реализира във вторник – 31 октомври 2017 г. – от 10,30 ч. в 10 зала на Департамента. Участие взеха чуждестранни студенти и преподаватели от секция „Български език“. Постерната сесия е свързана с популяризиране на Деня на будителите сред чуждестранните студенти и с тържествено отбелязване на чувството ни за национално преклонение пред бележитите българи.
 • През новата 2017/2018 учебна година по желание на студенти от III, IV, V и VI курс се организира СИП „Български език за медицински цели“. Акцентът е върху комуникативно-дейностния подход и прилагане на иновативни методи на учене по идеи на ст. преп. д-р Маргарита Димитрова. Интересът е забележителен.
 • Тържествено отбелязване на 11 май в ДЕСО

  На 11 май 2017 г. Департаментът за езиково и специализирано обучение към МУ – гр. Пловдив тържествено отбеляза в І аудитория на Аудиторния комплекс празника на Покровителите на Европа, Светите братя Кирил и Методий – създатели на първата азбука и на първите книги на старобългарски език, на езика на славяните.

  Празник на Кирил и Методий в ДЕСО на МУ - Пловдив
  Празник на Кирил и Методий в ДЕСО на МУ – Пловдив

  Празник, чийто смисъл се крие в дълбините на българската история. 11 май! Като църковен празник Денят на създателите на славянската азбука идва в културната ни памет още преди XII век. На 24 май честваме като официален светски празник Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

  Организационният комитет (председател – доц. д-р Светла Пачева и членове – ст. преп. д-р Маргарита Димитрова, ст. преп. д-р Димитър Мирчев, преп. д-р Милена Мулешкова, ст. преп. Розалия Александрова, ст. преп. Златка Танева, ст. преп. Христина Спасова, преп. Лидия Кавръкова, инсп. Марина Костова) с активното съдействие на Директора на Департамента – проф. д-р Иван Дечев, дм – организира тържеството.

  Празник на Кирил и Методий в ДЕСО на МУ - Пловдив
  Празник на Кирил и Методий в ДЕСО на МУ – Пловдив

  Общите усилия на преподаватели от трите секции в подготовката по организацията на тържеството показа сплотеността на колектива в ДЕСО и това, че заедно можем да постигаме винаги добри резултати, чрез които Департаментът да заема своето достойно място сред останалите звена в Медицинския университет. Преводите на английски език в програмата осъществиха ст. преп. Жана Делипавлова – Младенова, ст. преп. Златина Желева, преп. Благой Айвазов, ст. преп. Ирина Митърчева.

  Празник на Кирил и Методий в ДЕСО на МУ - Пловдив
  Празник на Кирил и Методий в ДЕСО на МУ – Пловдив

  Поздравителните слова на Директора на ДЕСО и на Ректора на Медицинския университет – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн – създадоха атмосфера на академичност и в същото време на дълбоко докосваща емоционална приповдигнатост. Изявите на преподаватели и студенти чрез презентации, поетично-музикална композиция, емоционално четене на поетични творби от чуждестранни студенти на български език под музикален съпровод, невероятния конкурс за англоезични студенти от небългарски произход „Българската азбука – най-добър краснопис“ и обявените от доц. д-р Светла Пачева резултати, изпълнението на вълнуващите музикални произведения от Академичния хор на АМТИИ, раздадените на участващите студенти награди, грамоти и сертификати обединиха емоционално присъстващите.

  Заключителното слово на ръководителя на секция „Български език“: – ст. преп. д-р Маргарита Димитрова – свърза цялостното изживяване с една дума – магия. Всички заедно съпреживяха една магия, изпълнена с академичност, тържественост, емоционалност и поезия.

Световната хайку асоциация в Япония публикува антология ”Световно хайку 2018” № 14 под редакцията на Бания Натцуиши. Подбани са 478 хайку на 35 езика от 166 автори, представящи 48 страни. В антологията със свои хайку на български, английски и японски са включени Стоянка Боянова, Минко Танев и доц. Светла Пачева-Карабова.