Ректори на Медицински университет – Пловдив

Медицинска академия "Ив. Павлов" Пловдив
Медицинска академия „Ив. Павлов“ Пловдив
Първи ректор на ПУ акад. Г. ЯНКОВ 1945 – 1946 г.
Първи ректор на ПУ
акад. Г. ЯНКОВ
1945 – 1946 г.
Проф. П. НИКОЛОВ Първи декан на МФ 1945 – 1946 г.
Проф. П. НИКОЛОВ
Първи декан на МФ
1945 – 1946 г.
Проф. Цв. КРИСТАНОВ 1946 – 1947 г.
Проф. Цв. КРИСТАНОВ
1946 – 1947 г.
Проф. Б. ЮРУКОВ 1946 – 1947 г.
Проф. Б. ЮРУКОВ
1946 – 1947 г.
Ректор на ПУ акад. Хр. ДАСКАЛОВ 1947 – 1948 г.
Ректор на ПУ
акад. Хр. ДАСКАЛОВ
1947 – 1948 г.
Проф. М. РАШЕВ 1947 – 1948 г.
Проф. М. РАШЕВ
1947 – 1948 г.
Доц. Ст. ДИМИТРОВ 1948 – 1950 г.
Доц. Ст. ДИМИТРОВ
1948 – 1950 г.
Първи ректор на ВМИ проф. Елисей ЯНЕВ 1950 – 1953 г.
Първи ректор на ВМИ
проф. Елисей ЯНЕВ
1950 – 1953 г.
Проф. Живко ЛАМБРЕВ 1953 – 1957 г.
Проф. Живко ЛАМБРЕВ
1953 – 1957 г.
Проф. Тодор ЗАХАРИЕВ 1957 – 1964 г.
Проф. Тодор ЗАХАРИЕВ
1957 – 1964 г.
Проф. Антон МИТОВ 1964 – 1966 г.
Проф. Антон МИТОВ
1964 – 1966 г.
Проф. Пею МИШЕВ 1966 – 1973 г.
Проф. Пею МИШЕВ
1966 – 1973 г.
Проф. Иван ТОЛЕВ Декан на МФ към МА 1973 – 1977 г.
Проф. Иван ТОЛЕВ
Декан на МФ към МА
1973 – 1977 г.
Проф. Въко МИТКОВ Ректор на ВМИ 1979 – 1981 г. 1973 – 1977 г.
Проф. Въко МИТКОВ
1979 – 1981 г.
1973 – 1977 г.
Проф. Константин ЦОНЕВ 1981 – 1985 г.
Проф. Константин ЦОНЕВ
1981 – 1985 г.
Проф. Любомир ГРИГОРОВ 1985 – 1989 г.
Проф. Любомир ГРИГОРОВ
1985 – 1989 г.
Проф. Петър БОТУШАНОВ 1989 – 1991 г.
Проф. Петър БОТУШАНОВ
1989 – 1991 г.
Проф. Панайот СОЛАКОВ 1991 – 1995 г.
Проф. Панайот СОЛАКОВ
1991 – 1995 г.
Проф. Атанас ДЖУРДЖЕВ 1995 – 2003 г.
Проф. Атанас ДЖУРДЖЕВ
1995 – 2003 г.
Доц. Георги ПАСКАЛЕВ 2003 – 2011 г.
Доц. Георги ПАСКАЛЕВ
2003 – 2011 г.
Чл.кор.проф.д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн
Чл.кор.проф.д-р Стефан Костянев, дмн
2011 – 2019 г.