Отдел Снабдително-домакински


Служител

Позиция

Контакти
Цветана Керенчева Ръководител отдел 032/200 509

0884 494 098

tsvetana.kerencheva@mu-plovdiv.bg

Петьо Колев Снабдител Ректорат 032/200 524

0882 513 673

petyo.kolev@mu-plovdiv.bg

Лилия Димитрова Началник Централен склад

032/200 524

0887 620 828

liliya.dimitrova@mu-plovdiv.bg

Виктория Аршинкова Началник склад Мед. консумативи ФДМ 032/200 815

032/200 817

viktoriya.arshinkova@mu-plovdiv.bg

Вяра Михова Началник склад ДМА ФДМ 032/200 815

032/200 816

vyara.mihova@mu-plovdiv.bg

Недялка Николова Снабдител ФДМ 032/200 815
0882 512 385

nedyalka.nikolova@mu-plovdiv.bg

Илияна Дакова Снабдител МК 032/200 931

0882 946 268

iliyana.dakova@mu-plovdiv.bg

Сашо Чучулски Общ работник
Димитър Васев Общ работник