Отдел Снабдително-домакински

Служител Позиция Контакти
Цветана Керенчева Ръководител 032 / 200 509
tsvetana.kerencheva@mu-plovdiv.bg
Петьо Колев Снабдител 032 / 200 524
petyo.kolev@mu-plovdiv.bg
Лилия Димитрова Началник централен склад 032 / 200 524
liliya.dimitrova@mu-plovdiv.bg