Отдел Снабдително-домакински


Служител

Позиция

Контакти
д-р Цветана Керенчева, д.ик. Ръководител отдел, отговорник по качеството 032/200 509

0884 494 098

[email protected]

Петьо Колев Снабдител Ректорат 032/200 524

0882 513 673

[email protected]

Лилия Димитрова Началник Централен склад

032/200 524

0887 620 828

[email protected]

Виктория Аршинкова Началник склад Мед. консумативи ФДМ 032/200 815

032/200 817

[email protected]

Вяра Михова Началник склад ДМА ФДМ 032/200 815

032/200 816

[email protected]

Недялка Николова Снабдител ФДМ 032/200 815
0882 512 385

[email protected]

Илияна Дакова Снабдител МК 032/200 931

0882 946 268

[email protected]

Сашо Чучулски Общ работник
Димитър Васев Общ работник