Център по функционална белодробна диагностика

В момента Центърът по Функционална белодробна диагностика е оборудван с най-съвременната апаратура в страната. В него се извършва диагностика в покой, по време на физическо натоварване и по време на сън. Извършва се пълен анализ на следните групи функционални показатели:
  • белодробни обеми;
  • форсирани инспирация и експирация;
  • бронхопровокационни и бронходилататорни тестове и дифузия;
  • бодиплетизмография.
Това дава възможност да се получи цялостна оценка на състоянието на дихателните пътища и газообменната алвеоларна дихателна площ. Ежегодно през Центъра преминават болни, нуждаещи се от цялостен функционален анализ на дишането. Лабораториите в центъра съответстват на световните стандарти.
Лаборатория по функционално изследване на дишането
Разполага с апарат MasterScreen Diffusion на фирмата E. Jaeger GmbH
lab-fid
Бодиплетизмографска лаборатория
Разполага с апарат MasterScreen Body на фирмата E. Jaeger GmbH
lab-bodypletizmograph
Лаборатория по кръвно-газов анализ
Оборудвана с кръвно-газов анализатор ABL 830 FLEX на фирмата Radiometer A/S
lab-kga
Лаборатория по физическо натоварване
CardiO2 (MedGraphics, Inc) система за отчитане на газовата обмяна по време на натоварване, окомплектована с велоергометър Ergoline 900 и тредмил TrackMasterTM
lab-fizichesko-natovarvane
Лаборатория за изследване на сънната апнея
E-Series Comprehensive, Network-Linked Amplifier System for Sleep/EEG на фирма Compumedics
lab-sanna-apnea
Лаборатория за изследване на вибрационната енергия в дихателните пътища (VRI)
VRIxp система за акустичен мапинг на белите дробове на фирма DeepBreeze (Or-Akiva, Israel)
lab-vibratsionna-energiya
Лаборатория за изследване на NO в издишания въздух (FeNO)
NO анализатор NIOX MINO на фирма Aerocrine (Solna Sweden)
lab-no