Kонкурси и класирания

СДО
СДО

Конкурс по документи за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ съгласно Наредба 1/22.01.2015г. за първо полугодие на 2024г.

  1. Съобщение
  2. Места
  3. Бланка "Заявление за неклинични специалности"
  4. Бланка "Заявление за лица с проф.квалификация "лекар по дентална медицина".
  5. Нареждане за плащане

Заявка за места, финансирани от държавата за неклинични специалности и специалности по дентална медицина към Медицински университет - гр. Пловдив - 2-ри прием.

  1. Съобщение
  2. Места
  3. Заявление по образец