Катедри

Факултет по Дентална медицина, МУ - Пловдив
Факултет по Дентална медицина, МУ – Пловдив

Първи курс

 • Катедра по протетична дентална медицина
 • Втори курс

 • Катедра по детска дентална медицина
 • Трети курс

 • Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия
 • Катедра по ортодонтия
 • Катедра по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия
 • Четвърти курс

 • Катедра по орална хирургия
 • Катедра по лицево- челюстна хирургия
 • Катедра по пародонтология и ЗОЛ
 • Пети курс