Стипендии

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

    Проверка за подадени документи за стипендия за летен семестър за уч. 2020/2021 г

    При подаване на документи за стипендия студента трябва да получи два автоматични имейла в институционалната си поща.

  • Първият от тях съдържа информация, че студента успешно е подал документите си.
  • Вторият имейл съдържа информация за това, че от администрацията на университета успешно са потвърдени документите му. Възможно е документите да са върнати за корекция. Това означава, че е необходимо повторното им подаване с вече коригираните данни.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ПО УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.
Условия за кандидатстване за стипендия за летен семестър на 2020/2021 учебна година.

Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – български граждани

Декларация за стипендия за среден семестриален успех за студенти – чуждестранни граждани

Декларация за социална стипендия