Документи

Катедра Медицинска биология, Медицински университет - Пловдив
Катедра Медицинска биология, Медицински университет – Пловдив
 • Вътрешни правила за установяване на плагиатство и недостоверност на представените научни данни в научната продукция на Академичния състав на МУ-Пловдив
 • Модел на изписване на автори и афилиация към МУ-Пловдив в статии за национални и международни списания
 • Модел на изписване на имената на катедрите на английски език
 • Списък на български списания реферирани в международни бази данни
 • Правилник за създаване, регистрация, защита и управление на обектите на интелектуална собственост
 • Бланки и формуляри на доклади за ОУНД

  Документи – 2022г.

  Документи – 2021г.

  Документи – 2020г.