Обща информация

Отвореният Медицински Институт (Open Medical Institute – OMI) е международна инициатива за медицински специалисти, която има за цел да подобри здравеопазването в световен мащаб, чрез средствата на образованието и изследователската дейност.

Програмата е основана през 1993 г. от Американско австрийската фондация – AAF в тясно сътрудничество с Медицинския колеж Weill Cornell и Фондациите за отворено общество – OSF. През годините много водещи лечебни заведения от Съединените щати и Европа са се присъединили към инициативата, чрез осигуряването на отдадени преподаватели, които от своя страна са споделяли знания и клиничен опит с колеги от целия свят.

През 2021 г. Медицинският университет – Пловдив и ОМИ подновиха своя меморандум за разбирателство, който е сключен за първи път през 2014 г. Институтът предлага различни възможности за преподавателите и академичния и научен състав на Медицински университет – Пловдив, като семинари, билатерални програми за обмен, гостуващи професори, стажове с обучителни посещения на австрийски болници и др.

Официален сайт на института: https://www.openmedicalinstitute.org/

Меморандум между ОМИ и Медицински университет – Пловдив: ТУК