Комисия по научна етика

Подаване на необходимите документи към КНЕ на МУ – Пловдив

Състав на комисия по научна етика

Председател
Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн, – специалист по инфекциозни болести и паразитология
Заместник-председател
Проф. д-р Юлия Николова, дм – катедра „Физиология“, МФ
Членове
Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн – ръководител на катедра „Неврология“, МФ
Доц. д-р Нина Мусурлиева, дм – катедра „Социална медицина и обществено здраве“, ФОЗ
Доц. д-р Иван Ченчев, дм – катедра „Орална хирургия“, ФДМ
Доц. д-р Елеан Зънзов, дм – ръководител на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, секция „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, МФ
Доц. д-р Илия Костадинов, дм – катедра „Фармакология и клинична фармакология“, МФ
Димитър Кръстев – ръководител отдел „Правно обслужване“
Технически секретар
Ваня Гюлина
[email protected]
+359 32 200 536 (сл. тел.)
+359 882 513 739 (сл. моб.)