Алумни клуб на МУ – ПловдивALUMNI КЛУБ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Създаден през 2015 г. по повод 70-годишния юбилей на Медицински университет – Пловдив


Alumni клубът на Медицински университет – Пловдив съдейства за:

изграждане на трайна връзка между възпитаниците и университета;

отстояване на интересите на университета от бившите възпитаници и съдействие за изграждане на неговия публичен образ с цел повишаване на неговия авторитет и конкурентоспособност;

поддържане на професионална и социална мрежа между бившите и настоящите възпитаници на университета;

подкрепа на развитието на университета чрез споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати;

осигуряване на достъп и обмен на информация и насърчаване на съвместни прояви между университета и неговите възпитаници.

Регистрация

facebook страница на Алумни Клуб на МУ-Пловдив