Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните

Христо Тарев
Медицински университет – Пловдив
Отдел ИКО
Адрес : гр. Пловдив, бул. „В. Априлов“ 15-А
Тел: 032 / 60 23 14
email: [email protected]

Kомпетентен надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
Адрес : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел:02 915 3 518
email: [email protected], [email protected]
www.cpdp.bg