Домови съвети

Общежитие и спортна площадка на Медицински колеж, МУ - Пловдив
Общежитие и спортна площадка на Медицински колеж, МУ – Пловдив

Домовият съвет на Студентско общежитие „Медицински колеж”, Студентско общежитие „Царевец 2- Блок 2”
и Студентски съвет на МУ – Пловдив

ОБЯВЯВАТ

К О Н К У Р С
„Най-чиста и добре поддържана стая”

със следния регламент:

В края на всеки месец, след направената проверка, Домовият съвет и етажните отговорници ще определят стая-победител на месеца.
Всеки настанен в нея ще получи безплатни жетони за използване на две перални и две сушилни на студент.
В края на учебната година настанените/настаненият в стаята-победител в конкурса, ще получат/получи голямата награда на университета

БЕЗПЛАТЕН УИКЕНД
в Рехабилитационен център
на МУ – Пловдив в „Цигов Чарк”.

УСПЕХ!

Изтегли регламент на конкурса

Дори и в свободното време работим!


На 02.04.2021 г. ДС на студентско общежитие “Медицински съвет” подари на общежитието дръвче „Сребрист смърч“ и постави началото на създаването на „Алея на домовите съвети на общежитието“.


Резултати от конкурса ” Най-чиста и добре поддържана стая”

Месец Март

СО ” Медицински колеж” е СТАЯ 215 – Габриела Вълчанова, 4 курс, спец. Фармация и Биляна Петрова, 2 курс, спец. Акушерка, получават наградата за месец МАРТ, съгласно приетия регламент
Студентско общежитие „Царевец 2- Блок 2”, стая 309 – Ивелина Иванова, 6 курс, спец. медицина и Станислава Хаджиева 4 курс, спец. Фармация, получават наградата за месец МАРТ, съгласно приетия регламентМесец Април

Месец Май