Отдел Следдипломно обучение

Следдипломно обучение в МУ – Пловдив

Една от основните дейности на висшите медицински училища е следдипломното обучение на лекари, дентални медици, магистър фармацевти, медицински сестри и акушерки и магистри и бакалаври с немедицинско образование, които работят в сферата на здравеопазването.
Основни задачи на отдел СДО:

 • Да създава, поддържа и актуализира регистър на базите за специализация – клиники, здравни заведения или отделни техни структури по специалности за усъвършенстване на медицински и специалисти по дентална медицина и фармация, както и регистър на специализантите по отделни медицински и фармацевтични специалности и такива по дентална медицина.
 • Да разработва и аргументира предложения до Висшия медицински съвет и МЗ за акредитиране на отделни здравни заведения и техни структури като бази за специализация.
 • Да организира и провежда системен контрол по изпълнението на програмите за специализация, практическото и теоретично обучение на специализантите, организацията и редовното полагане на колоквиумите, отношението и поведението на обучаващите и обучаваните по време на специализацията.
 • Да участва в организирането и провеждането на държавни изпити по специалности.
 • Ежегодно да организира обучението в курсове и индивидуалното обучение на лекари, дентални медици, фармацевти.
 • Да организира и провежда обучение по високоспециализирани дейности в медицината.
 • Да участва и в единната кредитна система за оценка на формите за продължителна квалификация на лекарите.

  Контакти

  Приемно работно време
  със специализанти и специалисти
  От понеделник до петък От 10:30 ч. до 12.00 ч.
  От 13.00 ч. до 15.00 ч.
  Всеки вторник и четвъртък От 10:30 ч. до 12.00 ч.
  От 13.00 ч. до 15.00 ч.
  Получаване на свидетелства за :
  Придобита специалност;
  Високоспециализирани дейности /ВСД/;
  Професионална квалификация и удостоверения за проведени курсове от план-разписанието на МУ-Пловдив

  e-mail: [email protected]

  Заместник-ректор „Следдипломно обучение“

  Silvia Tsvetkova
  Проф. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм
  Заместник-ректор „Следдипломно обучение“ гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
  тел.: 032 / 200 722, вътр. 2722
  E-mail: [email protected]
  Старши експерт

  Емилия Харизанова
  Емилия Харизанова – старши експерт

  Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
  Тел. 032 / 200 717, вътр. 2717
  E-mail: [email protected]

  Старши експерт
  Стефания Кръстева
  Стефания Кръстева – старши експерт

  Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
  Тел. 032 / 200 720, вътр. 2720
  E-mail: [email protected]

  Oрганизатор

  Люба Калинова
  Люба Калинова – oрганизатор

  Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
  Тел. 032 / 200 709, вътр. 2709
  E-mail: [email protected]

  Експерт
  Елена Тошкова
  Елена Тошкова – експерт

  Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
  Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
  E-mail: [email protected]

  Експерт

  Димитър Киров
  Димитър Киров
  Димитър Киров – експерт

  Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
  Тел. 032 / 200 723, вътр. 2723
  E-mail: [email protected]

  Експерт
  Петя Йорданова Стойчева – експерт

  Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
  Тел.
  E-mail: [email protected]