Споделено от международни участия и служебни командировки в чужбина

Командировка на гл. ас. Пламен Тодоров – катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ в гр. Кайро, Египет за участие в 2nd Egyptian Congress on Musculoskeletal, Neuromuscular and Spine Ultrasound, 11-16 юли 2023г.

Командировка на гл. ас. Кремена Сарачева – катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ в гр. Барселона, Испания за участие в 36th ECNP Congress, 7-10 октомври 2023г.

Командировка на гл. ас. Валентина Лалова, дм, – Катедра по сестрински грижи, ФОЗ и преп. Светла Иванова – Kатедра по сестрински грижи, ФОЗ в гр. Атина Гърция за периода 14.06. – 17.06.2022 г. по проект Well@School

Стаж на Аглика Бяндова, 6 курс, МФ в клиника Scwarzwald Baar в провинция Баден-Вюртемберг в Германия като част от стипендията, връчена й от д-р Елизар Цветков

Участие на група от 18 студенти от МУ-Пловдив с научни доклади и постери в Международна среща на студентите по медицина /International Medical Students` Summit/ в гр. Букурещ, Румъния за периода 07.12. – 12.12.2021 г.

Участие на Аглика Бяндова, Симона Тодорова и Божидар Вълков – студенти, МФ в 71- ва Есенна Генерална асамблея на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина IFMSA в гр. Истанбул, 29.07. – 07.08.2022 г.

Участие на Божидар Вълков – студент, МФ в гр. Повоа де Варзим, Португалия в 19-та Европейска регионална среща на международната федерация на студентските асоциации по медицина (18-22 април 2022г.)

Посещение на доц. д-р Весела Стефанова, дм в BAU, Истанбул през декември 2022 г

Участие на Надежда Елкова – студент, МФ в Индия по повод 72-рата Лятна генерална асамблея на IFMSA (1-7 август 2023г.)

Участие на студенти от Асоциацията на студентите по медицина на МУ-Пловдив в 72-ра Пролетна Генерална асамблея на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина IFMSA, гр. Талин, Република Естония