Споделено от международни участия и служебни командировки в чужбина

Участие на студенти от Асоциацията на студентите по медицина на МУ-Пловдив в 72-ра Пролетна Генерална асамблея на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина IFMSA, гр. Талин, Република Естония