Двустранни споразумения за сътрудничество

МС
МС

Свали „Справка за активни и работещи академични споразумения и договори за сътрудничество извън Програма „Еразъм +“ с чуждестранни висши училища и организации за 2019 г.“

Свали „Регистър на международните договори на МУ – Пловдив с висши учебни заведения и организации“

Свали „Регистър на изтеклите международни договори на МУ – Пловдив с висши учебни заведения и организации“