Информационни материали

 • Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ – Пловдив
 • ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА КОВИД-19
 • ВИЗИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2020/2021
 • Психосоциална подкрепа!
 • Как да изпозваме лични предпазни средства и да се справяме със стреса по време на пандемията.
 • Към преподавателите и студентите – медици, стажант лекари, медицински сестри и друг обслужващ медицински персонал
 •  

 • Кратко ръководство за превенция и лечение на COVID-19
 • План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за COVID 19
 • Полезни указания за предпазване от CoVID-19
 • Дезинфекционна програма за превенция на COVID-19 в структурните звена на МУ-Пловдив
 • Актуални информационни материали за COVID-19 (SARS-CoV-2)
 • Пловдивският опит в криза споделя проф. д-р Марияна Стойчева, ръководител Катедрата по инфекциозни болести и паразитология на МУ
 • Препоръки към хората с увреждания от МТСП във връзка с COVID-19