Документи

МС
МС

Правилник за организацията и осъществяването на дейността по МСПД в МУ-Пловдив
Стратегия за международно сътрудничество и проектно финансиране 2017 – 2019г.
Стратегия за интернационализация
Решение на ректорски съвет от 09.04.2019г., относно финансиране за сметка на МУ – Пловдив на членове на АС в национални и международни научни форуми
Регламент за финансиране на участие на членове на академичния и административния състав, студенти и докторанти в международни научни форуми

Бланки

Указания за попълване на бланки

Бланка №1 – Заявление за гостуване на гост-лектор и/или организиране/домакинство на курс или форум с международно участие

Бланка №2 – Заявление за разрешаване ползването на служебен отпуск в чужбина

Бланка №3A – Молба за пълно или частично финансиране за индивидуална международна мобилност

Бланка №3B – Молба за пълно или частично финансиране за колективна международна мобилност

Заявление за частично финансиране за индивидуална студентска международна мобилност в научни форуми

Декларация за съгласие за публикуване на мултимедийни материали от участия в мобилности/форуми

Примерен отчетен доклад