Връзки

Катедри

Медицинска биология
Анатомия, хистология и ембриология
Физиология
Патофизиология

Проекти

Докторантско училище
Научно-изследователски център по имунология
Технологичен център за спешна медицина
HARC
Интегриращ курс по нуклеарна фармация

Други

Folia Medica
Университетско издателство
Аудитория медика