Факултетен съвет

ФДМ нова сграда
ФДМ нова сграда

Председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – Пловдив

доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Зам. председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – Пловдив

Доц. д-р Христо Иванов Даскалов, дм

Членове на факултетен съвет на ФДМ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

1. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм
2. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, дм
3. Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, дм
4. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм
5. Доц. д-р Веселина К. Кондева-Главинкова, дм
6. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм
7. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм
8. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм
9. Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм
10. Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм
11. Проф. д-р Диян Андонов Славчев, дм
12. Доц. д-р Елена Илиева Фиркова-Бернард, дм
13. Проф. д-р Елка Вакрилова Попова, дм
14. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм
15. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм
16. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм
17. Доц. д-р Илияна Любомирова Иванова, дм
18. Проф. д-р Йоанис Папатанасиу, дм
19. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм
20. Проф. д-р Мария Петрова Куклева, дмн
21. Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова, дм
22. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова- Велева, дм
23. Доц. д-р Николай Владимиров Сираков, дм
24. Проф. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм
25. Доц. д-р Светлана Веселинова Йорданова, дм
26. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева , дм
27. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм
28. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров,дм
29. Проф. д-р Христинка Костадинова Лалабонова, дмн
30. Доц. д-р Христо Иванов Даскалов, дм
31. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм

Нехабилитирани преподаватели

1. д-р Надя Бибова
2. д-р Радка Чолакова
3. д-р Николай Каназирски
4. д-р Петя Каназирска

Студенти и докторанти

1. Александър Отросценко
2. д-р Теодора Къртева
3. Ани Кафеджиева
4. Анифе Сюлейманова
5. Габриела Стоянова
6. Николета Данчева

Администрация

1.Ивалина Тевекелова