Факултетен съвет

ФДМ нова сграда
ФДМ нова сграда

Председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – Пловдив

доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Зам. председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – Пловдив

Доц. д-р Мария Шиндова, дм

Членове на факултетен съвет на ФДМ при МУ – Пловдив

  Хабилитирани преподаватели

 1. Проф. д-р Ангелина Влахова, дм
 2. Проф. д-р Ани Белчева, дм
 3. Доц. д-р Благовеста Янева, дм
 4. Доц. д-р Боян Владимиров, дм
 5. Доц. д-р Весела Стефанова, дм
 6. Доц. д-р Веселина Кондева, дм
 7. Проф. д-р Георги Томов, дм
 8. Доц. д-р Деян Нейчев, дм
 9. Проф. д-р Диян Славчев, дм
 10. Проф. д-р Елена Фиркова, дм
 11. Проф. д-р Иван Филипов, дм
 12. Доц. д-р Иван Ченчев, дм
 13. Доц. д-р Илиан Христов, дм
 14. Доц. д-р Илияна Иванова, дмн
 15. Проф. д-р Йоанис Папатанасиу, дм
 16. Доц. д-р Мариана Димитрова, дм
 17. Доц. д-р Мария Шиндова, дм
 18. Доц. д-р Мирослава Йорданова, дм
 19. Проф. д-р Нешка Манчорова, дм
 20. Доц. д-р Николай Сираков, дм
 21. Проф. д-р Петя Печалова, дм
 22. Доц. д-р Светлана Йорданова, дм
 23. Доц. д-р Силвия Димитрова , дм
 24. Доц. д-р Силвия Кръстева , дм
 25. Доц. д-р Стефан Златев, дм
 26. Доц. д-р Христо Даскалов, дм
 27. Проф. д-р Явор Калъчев, дм
 28. Нехабилитирани преподаватели

 29. Д-р Радка Чолакова
 30. Д-р Златина Томова- Велева
 31. Д-р Любомир Ченчев
 32. Д-р Севда Римоловска
 33. Студенти

 34. Адел Хилал
 35. Венцислава Павлова
 36. Мохамед Джафар
 37. Докторанти

 38. Д-р Мария Любенова